Ondernemers en kleine zelfstandigen worden zwaar getroffen door de Corona crisis. Vooral als je diensten en producten een grote offline component hebben, dan is het nu bijna onmogelijk om je business op een normale manier te draaien. Gelukkig zijn er nog genoeg kansen online. Daarom publiceerde ik eerder een toolkit ‘online lesgeven‘.

Toch begrijp ik dat het omzetten van je business model naar een online model niet meteen geregeld is. En wellicht ook niet voldoende om alle inkomsten te compenseren die je nu misloopt. Hiervoor zijn er vanuit de overheid een aantal noodmaatregelen getroffen om ondernemers en zzp-ers financieel te ondersteunen.

Hieronder 4 maatregelen:

Extra financiele ondersteuning ZZP-ers

Dit is tijdelijke regeling aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Kijk hier >>>

Borgstelling MKB kredieten

Met het borgstellingskrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Wegens de corona crisis is deze BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Kijk hier >>>

Stopzetting Werktijdverkorting (wtv)

De regeling is ingetrokken omdat deze regeling niet is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Het kabinet wil meer werkgevers financieel tegemoet wil komen en dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kijk hier >>>

Belastingmaatregelen voor ondernemers en ZZP-ers

Dit is een pakket aan maatregelen bestaande uit:

  • Bijzonder uitstel van betaling
  • Verlaging van uw voorlopige aanslag
  • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
  • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
  • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

Kijk hier >>>

Ik hoop dat je geen gebruik hoeft te maken van deze noodmaatregelen. Maar als je wel ondersteuning nodig hebt, weet dan dat bovenstaande maatregelen er voor je zijn. Verder zal ik vanuit mijn online marketing extra content publiceren die je gaat helpen om je business in ieder geval online een boost te geven. Dus hou deze site in de gaten of like de Social Masters Facebook pagina. Dan hou ik je op hoogte.

Heel veel succes in deze tijden en stay safe!

 

Foto door Carlos Pernalete Tua van Pexels

Auteur: tassoheijnen
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • 4 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en zzp-ers tijdens Corona crisis
Categorie: Ondernemen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}